18.11.2017r. > Dziękujemy za udział w konferencji.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Będzie nam niezwykle miło gościć Państwa we Wrocławiu na kolejnej konferencji III Sympozjum Historia Elektryki organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Celem sympozjum jest integracja elektryków i historyków zajmujących się historią elektrotechniki oraz prezentacja prac dotyczących historii elektrotechniki i energetyki oraz dziejów Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Sympozjum będzie odbywało się na terenie Domu Technika NOT w siedzibie Wrocławskiego Oddziału SEP we Wrocławiu.

W imieniu Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz przewodniczących obu komitetów III SHE zwracamy się z serdecznym apelem do wszystkich Koleżanek i Kolegów, Przyjaciół i Sympatyków Stowarzyszenia oraz Pracowników przemysłu, instytucji naukowych, szkół wyższych i średnich o aktywny udział w III Sympozjum poprzez przygotowanie publikacji lub uczestnictwo w jego obradach.

Liczymy na Państwa aktywny udział w Konferencji oraz na to, że atrakcyjny program naukowy spełni oczekiwania i zaspokoi ciekawość.

Zapraszamy do Wrocławia! Do zobaczenia!

Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. dr hab. inż. Dariusz Świsulski

Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak

Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP dr inż. Andrzej Hachoł

TEMATY     |     PROGRAM     |     SESJE

„Tematyka konferencji obejmuje min.:
 • ruch stowarzyszeniowy w regionach,
 • elektroenergetyka na Dolnym Śląsku,
 • sylwetki elektroenergetyków,
 • elektroenergetyka w służbie cywilizacji,
 • historia Stowarzyszenia Elektryków Polskich i jego twórcy,
 • historia przemysłu elektrotechnicznego i elektroenergetyki oraz nauczania elektryki w Polsce,
 • gromadzenie i upowszechnianie spuścizny z przeszłości SEP…”

 

>> pobierz program konferencji 3SHE

aktualizacja: 06.11.2017

>> pobierz program konferencji 3SHE

aktualizacja: 06.11.2017

Podział na sesje tematyczne zostanie dokonany przez Komitet Naukowy po zapoznaniu się i akceptacji zgłoszonych referatów.

INFORMACJE

Data i miejsce konferencji
Data: 16-17 listopada 2017 roku Miejsce: Dom Technika NOT ul.Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław GPS: Szerokość geograficzna: 51.10098 | Długość geograficzna: 17.032166 www.not.pl
Komitety

Komitet Naukowy:

dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG – przewodniczący dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz, em. prof. PO – zastępca przewodniczącego dr inż. Andrzej Hachoł – zastępca przewodniczącego dr inż. Maciej Gwoździewicz – sekretarz dr inż. Jan Felicki, em. prof. PW dr inż. Aleksander Gąsiorski dr inż. Zbigniew Lubczyński dr hab. Adam Makowski, prof. US dr inż. Andrzej Marusak prof. dr hab. Bolesław Orłowski prof. dr hab. inż. Zbigniew Porada dr inż. Piotr Szymczak dr inż. Jan Strzałka

Komitet Organizacyjny:

Janusz Gondek – przewodniczący Andrzej Koźmiński – zastępca przewodniczącego Jan Rudy Barbara Kazubek Kazimierz Chabowski Zenon Okraszewski Jan Pytlarz Sebastian Stecyszyn

Opłaty
 Opłata
Uczestnictwo pełnopłatne650 zł + 23% VAT
Studenci325 zł + 23% VAT
Osoba towarzysząca300 zł + 23% VAT
UWAGA! opłata za uczestnictwo w III SHE wynosi: 1. dla Oddziałów SEP, które nie posiadają osobowości prawnej wynosi 650 zł. 2. 650 zł + VAT 23 % dotyczy Oddziałów, osób fizycznych i innych instytucji posiadających osobowość prawną. Dane do przelewu: Bank BZ WBK SA: 29 1090 2398 0000 0001 0279 1221 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Wrocławski ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław tytuł przelewu: nr ID (uzyskany podczas procesu rejestracji online) + imię i nazwiska uczestnika  
Imprezy towarzyszące
 • Wystawy firm energetycznych w gmachu Domu Technika NOT
 • Koncert w Narodowym Forum Muzyki
 • Wycieczka do Afrykarium ZOO we Wrocławiu
 • Wycieczka do Muzeum poczty i telekomunikacji
Dla autorów
Wszystkie nadesłane prace będę zrecenzowane oraz umieszczone na stronie internetowej III Sympozjum Historia Elektryki (jako materiały archiwalne SEP). UWAGA! Termin składania prac autorskich został wydłużony do 30 września 2017 roku. Po tym terminie opłata za uczestnictwo w Sympozjum będzie powiększoną o 10%.   Około 40 artykułów po uzyskaniu pozytywnych ocen od recenzentów zostanie zakwalifikowanych do czasopisma Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe, które jest honorowane 7 punktami wg punktacji MNiSW. Wytyczne do opracowania referatu: >> pobierz plik WORD                 >> pobierz plik PDF Ponadto każdy autor/współautor referatu zobligowany jest do wypełnienia oświadczenia: >> pobierz plik WORD                 >> pobierz plik PDF
Patroni honorowi

Patronat Honorowy Wojewody Dolnośląskiego Paweł Hreniak

Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia Rafał Dutkiewicz

Jego Magnificencja Rektor Politechniki Wrocławskiej Prof. dr hab. Cezary Madryas

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego Prof. dr hab. Adam Jezierski

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska

Kierownik Katedry Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej Prof. dr hab. inż. arch. Rafał Czerner

Patronaty medialne
         

Do rozpoczęcia konferencji pozostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)