MIEJSCE KONFERENCJI
Dom Technika NOT
ul.Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław

BIURO ORGANIZATORA
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Wrocławski
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
Dom Technika NOT, pokój nr 219
tel./fax: 71 34-366-41, tel.: 71 78-18-502
www.sep.wroc.pl

Sekretarz Komitetu Naukowego
dr inż. Maciej Gwoździewicz
e-mail: maciej.gwozdziewicz@pwr.edu.pl

Komitet Organizacyjny
Janusz Gondek
– janusz.gondek@kogeneracja.com.pl
Andrzej Koźmiński
– andrzej.kozminski@kogeneracja.com.pl

Administrator strony / Systemu rejestracji online:
e-mail: admin@historiasep2017.pl

 

 

2 + 5 =